Tilskud

Der gives i pr 1.1.2019 et tilskud fra Regionen på 6502 kr for 2 høreapparater og 4129 kr for 1 høreapparat.
Tilskud gives hver 4. år
Der ydes i øvrigt tilskud fra Sygeforsikringe Danmark og der kan brenyttes  helbredstillæg fra kommunerne.
Vi tilbyder høreapparater fra 0 kr i egenbetaling efter tilskud fra Regionen.(nye priser fra okt 2019)
Vi leverer høreapparater fra Bla. Phonak, Oticon, Widex , Bernafon og Signia.
Hørebilen  | Tlf.: 42177170 | mail@hoerebilen.dk